Het Project Katwijk HartVeilig.

Sinds begin 2018 is in opdracht van gemeente Katwijk gestart met het opzetten van het Project Katwijk Hartveilig. Dat project zorgt ervoor dat de gemeente de status "HartVeilig" krijgt en behoudt.

Het project wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers (werkgroep Katwijk HartVeilig). De werkgroep werkt samen met de landelijke organisatie stichting HartslagNu en met STAN Global (ook bekend onder HartVeilig Wonen).

Sinds 13 mei 2019 is de werkgroep Katwijk HartVeilig overgegaan in een stichting (Stichting Katwijk HartVeilig). Deze stichting is het project zelfstandig gaan voortzetten, in samenwerking met de gemeente.


De werkzaamheden van de Stichting Katwijk HartVeilig bestaan onder andere uit:
 •  Voldoende burgerhulpverleners werven en laten aansluiten bij HartslagNu.
 •  Voldoende openbaar te gebruiken AED’s laten registreren bij HartslagNu.
 •  Een dekkend netwerk binnen de gemeentegrenzen ontwikkelen en behouden.
 •  De aangesloten AED's en de locaties regelmatig controleren.
 •  AED eigenaren benaderen met verzoek de AED aan te melden bij HartslagNu.
 •  Bedrijven en particulieren benaderen met het verzoek een AED aan te schaffen.
 •  Buurt-AED acties (laten) opzetten
 •  Fondsen en sponsors werven om meer AED's (en buitenkasten) te kunnen plaatsen. 
 •  Lokale bekendheid geven aan het Project Katwijk Hartveilig.
 •  Informatie verstrekken over AED en Reanimatie en over het netwerk.
 •  Reanimatiecursussen verzorgen.