Stichting Katwijk HartVeilig is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (een "ANBI") oftewel als een "GOED DOEL".

 
 

Dat levert voor zowel onze stichting als voor jou fiscale voordelen op:

 • Een donateur kan de donaties (giften) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (onder bepaalde voorwaarden).
 • Wij hoeven over de uitkeringen die wij doen in het kader van het algemeen belang geen schenkingsrecht te betalen.
 • Wij hoeven geen schenkingsrecht te betalen over schenkingen die wij ontvangen in het kader van het algemeen belang.
 • Wij hoeven geen successierecht te betalen over erfenissen die wij ontvangen in het kader van het algemeen belang.
 • Hetgeen je aan ons doneert of schenkt of nalaat komt volledig ten goede van onze stichting.
 

Deze donaties sparen we op totdat we een AED met beveiligde buitenkast kunnen kopen. 

Die plaatsen we dan meteen op de meest nuttige openbare plek in de gemeente.

 


Wil je eerst ons beleidsplan lezen? Dat kan via de navolgende button.


Inhoudsopgave van het beleidsplan van de Stichting Katwijk HartVeilig van 18 mei 2019:

 • Zakelijke gegevens.
 • Inleiding.
 • Doelstelling en resultaten.
 • Middelen en kosten.
 • Wat de stichting verwacht van de partners.
 • Het bestuur.
 • Werkgroep leden en overige betrokkenen
 • Algemene tijdlijn/planning
 • Stand van zaken en actiepunten.