Onze vrijwilligers stellen zich voor.

Stichting Katwijk HartVeilig ("SKH") vindt het belangrijk dat we onze zaken goed geregeld hebben. Naast bestuursleden hebben wij ook verschillende commissies, met wie we samen een werkgroep vormen.
 

Henk van Elten

Bestuurslid | Voorzitter, PR, Communicatie

 Lid van de werkgroep sinds januari 2018 en bestuurslid sinds mei 2019.

• Quote:
“Met de leeftijd komt het begrip en waardering voor uw belangrijkste bezit …… uw gezondheid”.
• Wat zijn jouw taken binnen het bestuur?
"
Ik onderhoud contacten met de meeste hulpverlenende instanties en de gemeente om de erkenning van ons project te handhaven en te versterken. Daarnaast het organiseren van evenementen en acties ter promotie voor SKH. Tevens leid ik de vergaderingen en zet ik met de overige bestuursleden het beleid uit. Ook stuur ik de werkgroepen aan."
Waar ben je trots op bij de SKH?
"
Dat SKH werkt aan de professionalisering van het project Katwijk HartVeilig. Dat SKH het lef heeft om een onafhankelijke koers te varen en respect afdwingt."
Wat is belangrijk in jouw werk bij de SKH?
" Dat we als bestuur samenwerken met dezelfde doelen voor ogen. En dat we openstaan voor feedback en de bereidheid hebben om constant van elkaar te leren."
Wat doe je naast je werk voor de SKH?
"Ik werk als Buiten Gewoon Opsporingsambtenaar. In mijn vrije tijd ga ik graag vissen, en breng tijd door met mijn (klein)kinderen."

 

 

Alida Vooijs

Bestuurslid | Penningmeester

Lid van SKH sinds 2019

• Quote:

Wat zijn jouw taken binnen SKH?

• Waar ben jij trots op bij SKH?

• Wat is belangrijk in jouw werk bij SKH?

• Wat doe je naast je werk voor SKH?


 

Peter Walen

Bestuurslid  |  Commissie Media/PR

Lid van SKH sinds mei 2019

• Quote:
"Uw hart, mijn zorg”
Wat zijn jouw taken binnen SKH?
"
Ik doe Public Relations wat inhoudt dat ik contact heb met de pers, interviews doe voor krant en (lokale) TV en stukjes schrijf voor de kranten. Verder woon ik uiteraard de vergaderingen bij en denk met het bestuur en de werkgroep mee over zaken die SKH beter kunnen maken."
• Waar ben jij trots op bij SKH?
"Ik ben ontzettend trots als ik zie dat een team van zo’n 10 gedreven mensen in korte tijd zoveel voor elkaar hebben gekregen. Dat Katwijk op 14 december 2019 echt hartveilig is geworden is uniek te noemen. In het bijzonder het bestuur heeft hier heel veel werk in verricht."
• Wat is belangrijk in jouw werk bij SKH?
"Belangrijk is dat onze standpunten, gedane acties, reanimatielessen, optredens tijdens festiviteiten, demonstraties enz. allemaal, of zoveel mogelijk in de media word bekend gemaakt. Zo heb ik meerdere TV- en radio-interviews gedaan voor RTV Katwijk en krantenartikelen geschreven."
• Wat doe je naast je werk voor SKH?
"Mijn fulltime baan is als teamleider bij Den Haag Werkt (voorheen Haeghegroep). Hier geef ik leiding aan ongeveer 100 mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. Zij doen eenvoudig maar belangrijk werk. Voor deze mensen is het werk heel belangrijk omdat het werk vaak hun enige sociale contact is. Fijn is het als mensen begeleid wonen en thuis ook opvang hebben als het minder goed gaat. Mooi aan dit werk is dat het dankbaar werk is. De mensen staan op de eerste plaats en niet de verdiensten. Een ander mooi aspect is dat je vele (psychische) ziektebeelden leert (h)erkennen. "

 


Jan Bakker

Werkgroeplid  |  NRR-instructeur

Lid van SKH sinds 2019 

Nynke Hermelink

Werkgroeplid | Cursus coördinator

Lid van de werkgroep sinds 2019


 
 
 

Maaike Vooijs

Werkgroeplid  | Social Media

Lid van de werkgroep sinds 2019 

Theo Vooijs

Werkgroeplid  |  Service en onderhoud

Lid van de werkgroep sinds 2019