REANIMATIES IN GEMEENTE KATWIJK – DE STAND VAN ZAKEN en EEN OPROEP.

REANIMATIES IN GEMEENTE KATWIJK – DE STAND VAN ZAKEN en EEN OPROEP.


Reanimaties. We doen het goed, maar kunnen nog beter

In 75 % van de gevallen is iemand al begonnen met reanimeren voordat de ambulance in onze regio arriveert. Dat is al een mooi resultaat dat te danken is aan de inzet van burgerhulpverleners en van noodhulpteams van de politie.

 

Meer ambulance, de oplossing?

Gemiddeld is de ambulance bij spoed in ongeveer 10 minuten ter plaatse. Bij een reanimatie wil je graag binnen de 6 minuten zijn gestart. Dat is de grens die de Hartstichting propageert.

Zijn er dan wel genoeg ambulances? Moet er bijvoorbeeld niet één in Katwijk staan? Dit zijn legitieme vragen. Het gaat tenslotte om mensenlevens.

Het lijkt een simpele oplossing. Zet gewoon meer ambulances op de weg en het wordt allemaal beter. Maar hoe snel willen we ze dan op de plaats van het incident hebben? De norm is nu 15 minuten. Daar is de ambulancezorg op ingericht. Voor een reanimatie is dat te laat.

De beschikbaarheid van verpleegkundigen en kosten van de gezondheidszorg staan uitbreiding in de weg.

 

Alle raderen draaien volop

Met moeite lukt het nu al in Nederland om de spoedambulances allemaal te bemensen. Dat geldt hier misschien minder, maar is ook van toepassing op onze regio. In de komende jaren verwachten we daarin geen verbetering.

In Nederland zijn we daarom hard bezig om de ambulancezorg anders in te richten. De juiste zorg op de juiste plaats waarmee we meer capaciteit vrijspelen voor spoedzorg, dat is onze uitdaging. We hebben daarvoor in onze regio de zorgambulance geïntroduceerd.[1]

Ook hebben we begin vorig jaar een 112 campagne gehouden samen met de huisartsen.

Als het nodig is dan willen we er zo snel mogelijk staan. We moeten echter verstandig om gaan met onze beperkte capaciteit.

Een andere ontwikkeling in Nederland is dat het landelijk reanimatienetwerk van HartslagNu verder wordt uitgerold. Steeds meer AED’s komen voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar. In de gemeente Katwijk is zelfs een dusdanige verspreiding dat zij zich ‘hartveilig’ mag noemen.

Er gebeurt nog veel meer in de acute zorgsector. Alle raderen draaien volop om nu en in de toekomst op tijd goede zorg te kunnen blijven leveren.

 

Meer vrijwilligers, nog beter!

Over de reanimaties uit 2018 in Hollands Midden is een onderzoek gedaan.[2] De resultaten zijn hoopgevend. Meer dan de helft van de mensen na reanimatie, veelal opgestart door vrijwilligers, is met een kloppend hart afgeleverd in het ziekenhuis. Dat is mooi. Natuurlijk overleeft van deze groep niet iedereen, maar we zijn zeker op de goede weg. Als ik dat vergelijk met toen ik in 1983 begon op de ambulance bij ‘De Verpleging Katwijk’ dan is dat enorme winst.

Kan het dan nog beter? Dat denk ik wel. Er zit mogelijk nog winst in het moment van starten en de kwaliteit van de reanimatie. Hoe eerder gestart met de reanimatie en hoe eerder een AED wordt aangesloten, hoe beter de kansen. Dat is een gegeven. Concreet betekent dat: hoe meer mensen in je buurt kunnen reanimeren, hoe sneller er iemand naast je kan neerknielen om een reanimatie te starten. Grotere beschikbaarheid van vrijwilligers kan ons helpen.

De kwaliteit van de reanimatie is minstens even belangrijk. Zelfs onze ambulanceprofessionals oefenen jaarlijks en laten zich elke 2 minuten aflossen tijdens het reanimeren. Dat is niet voor niets. Investeer daarom in die 4 uur les per jaar en hou je vaardigheden op orde. Een matige reanimatie is beter dan geen handen op de borst. Een goed uitgevoerde reanimatie aan het begin kan de kansen op een betere uitkomst aan het eind van de reanimatieketen wezenlijk vergroten.

 

Maak het verschil

Ik roep je graag op om je aan te sluiten bij de burgerhulpverleners in Katwijk. Er zijn mensen die menen zich niet aan te moeten melden, omdat ze niet in de eigen omgeving willen optreden.

Je moet er niet aan denken om een bekende, laat staan je naaste, te moeten reanimeren. Begrijpelijk! Niemand wil hier voor komen te staan. Maar er zit een keerzijde aan deze gedachte. Misschien wat kort door de bocht, maar hoe zou het voelen als je de buurman had kunnen helpen, als je door dit sentiment je hebt laten weerhouden om jezelf aan te melden als burgerhulpverlener? Er zijn natuurlijk meer factoren die spelen, maar misschien kun jij het verschil maken. Ik roep je op om te leren reanimeren en dit bij te houden. Meld je aan bij HartslagNu. Samen kunnen we een nog beter resultaat bereiken.


                                              Johan van Rhijn

                                              Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden

                                              24 februari 2020

                                              


[1] In de zorgambulance worden de minder complexe, stabiele patiënten vervoerd. Dat zijn patiënten die geen specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben. Bij deze ritten draait het meer om care dan om cure.

[2] Uitkomsten voor en na de invoering van burgeralarmering bij een out-of-hospital cardiac arrest in Hollands Midden

AO2A9512JPGAfbeelding ravhmpng