Gemeente Katwijk HARTVEILIG het nieuwe jaar in.

Zaterdag 14 december 2019 heeft wethouder Corien van Starkenburg (CDA) samen met Henk van Elten, voorzitter van Stichting Katwijk HartVeilig, de AED in gebruik genomen die er voor zorg heeft gedragen dat de gemeente hartveilig is.
 
Men spreekt van een hartveilige gemeente als minstens 1% van de inwoners zich aangemeld heeft als burgerhulpverlener en er een dekking is van openbaar beschikbare AED’s in een straal van 500-700 meter. Sinds 14 december 2019 voldoet Katwijk hieraan en zo mocht de wethouder uit handen van de voorzitter een certificaat ontvangen dat de gemeente aan de voorwaarde voldoet zoals gesteld door HartslagNu. Dat is de landelijke organisatie die aangesloten is op de 112 meldkamer en die de burgerhulpverleners aanstuurt en oproept in geval van een reanimatie in hun buurt. De stichting is officieel partner van HartslagNu en sinds kort ook officieel reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.
 
De vrijwilligers van de stichting hebben met name het afgelopen half jaar veel werk verricht om de gemeente hartveilig te krijgen. Tijdens zijn speech roemde de voorzitter de inzet van de vrijwilligers van de stichting voor hun werkzaamheden die onder andere bestonden uit het in kaart brengen waar de AED’s beschikbaar waren, de inwoners, bedrijven, verenigingen te overtuigen om een AED met buitenkast aan te schaffen of hun reeds aanwezige AED buiten te hangen zodat deze 24/7 beschikbaar is voor de burgerhulpverleners. Ook noemde en roemde hij de andere burgerinitiatieven om de gemeente hartveilig te krijgen maar plaatste daarbij wel een kanttekening om vooral samen te werken met de stichting zodat wij gecoördineerd tot een goed resultaat kunnen komen. 

De wethouder dankte en roemde de inzet van de stichting en haar vrijwilligers en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Ook dankte zij de inwoners van de gemeente door hun bereidwilligheid om gehoor te geven aan de oproep om een AED aan te schaffen of beschikbaar te stellen voor burgerhulpverleners. 

De stichting zet haar werkzaamheden voort, controleert en onderhoudt de aanwezige AED’s, maakt plannen om voorlichting en eventueel cursussen te gaan geven op de scholen op het voortgezet onderwijs, en gaat ervoor zorgen dat er nog meer beschikbare AED’s bijkomen. Op het moment zijn er in Katwijk 83 openbaar beschikbare AED’s (waarvan er 60 24/7 beschikbaar zijn) en zijn er 1018 burgerhulpverleners bij HartslagNu geregistreerd. 

Heeft u een geldig reanimatiecertificaat, meldt u zich dan aan op www.HartslagNu.nl. Wenst u meer informatie of wilt u een reanimatiecursus volgen kijkt u dan eens op www.katwijkhartveilig.nl.